Workshop ‘De kunst van het ouder worden’

Woensdag 28 oktober van 10.00 – 12.00 uur kunt u in Bibliotheek Oostland, vestiging Pijnacker, Julianalaan 47 meedoen aan de gratis workshop ‘De kunst van het ouder worden’. Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met DOEL Preventie. Trainer Isabel den Engelsman gaat in op stilstaan en doorgaan bij ingrijpende veranderingen. Vooraf aanmelden voor deze workshop is niet nodig. Verlieservaringen zijn ingrijpend. Als iemand ouder wordt, nemen verlieservaringen alleen maar toe. Verlies van partner en dierbaren, of het krijgen van een chronische ziekte, een lijf dat begint te protesteren, het verlies van rollen in de samenleving en het verlies van zelfstandigheid. Het vraagt veel van de levenskunst van mensen om met deze levensgebeurtenissen om te gaan. Veel mensen weten uiteindelijk om te gaan met verlieservaringen en vinden een nieuwe balans. Maar hoe doen zij dit en welke factoren helpen daarbij?
Over dit thema is een bijzondere film gemaakt: “De kunst van het ouder worden”. In deze film vertellen drie mensen hun verhaal. Tijdens deze bijeenkomst zullen we naar de film kijken en met elkaar discussiëren over een aantal thema’s die in de film aan bod komen.
DOEL Preventie is onderdeel van GGZ Delfland. Meer informatie vindt u op: www.mijndoel.info