Partij voor de Dieren: minder asfalt en meer groen in Pijnacker-Nootdorp

De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp heeft tijdens de bespreking van de gemeentelijke begroting voor 2016 gepleit voor minder investeringen in asfalt en meer investeringen in groen. De partij wil inwoners meer betrekken bij deze vergroening. Ook wil ze dat de gemeente meer voorlichting gaat geven over vergroening van tuinen onder het motto: ‘minder tegels en meer egel’s. De komende vier jaar (2016-2019) wil Pijnacker-Nootdorp ruim 13 miljoen euro uitgeven aan asfalt en mobiliteit. Dat is 43 procent van de totale investeringen. Voor 2016 en 2017 is het zelfs 58 procent. Aan groen, water en recreatie wordt slechts 0,6 procent besteed en aan maatschappelijke voorzieningen 1,5 procent.
Dat vindt de Partij voor de Dieren geen goede financiële verdeling van de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. De partij is tegen de aanleg van de verlengde Komkommerweg en de Oostelijke Randweg, die gekoppeld is aan de aanleg van het lege bedrijventerrein Boezem Oost, waar de partij eveneens geen voorstander van is. Daarnaast zit in het programma ‘leefbaarheid en veiligheid’ nog eens voor bijna 2 miljoen euro aan ‘asfaltering’, voor onderhoud van wegen.

De Partij voor de Dieren pleit voor een veel betere financiële balans tussen de diverse programma’s. Ze wil dat er veel meer wordt ingezet op verdere vergroening, wat tevens één van de visitekaartjes van onze gemeente zou moeten zijn. Het merendeel van de inwoners van de gemeente heeft bij de laatste leefbaarheidsmonitor aangegeven meer groen in de eigen leefomgeving te willen.

De Partij voor de Dieren heeft daarom twee voorstellen gedaan om de gemeente verder te vergroenen. Ten eerste wil de partij inwoners betrekken bij vergroening van wijken door hen de mogelijkheid te geven één of meer extra bomen te planten. Ten tweede wil de partij dat de gemeente goede voorlichting geeft om tuinen te vergroenen: minder tegels en meer ruimte geven aan dieren, insecten en opvang van water bij wateroverlast. Het college heeft aangegeven met beide voorstellen aan de slag te gaan.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: ”We vinden dat de gemeentelijke financiën beter verdeeld moeten worden: minder geld naar asfalt en meer naar groen. Juist in een stedelijk gebied is het heel belangrijk om verdere verstedelijking tegen te gaan en de leefbaarheid voor onze inwoners en dieren te vergroten.”