Gezocht Vrijwillig Coördinator Humanitas Thuisadministratie Pijnacker -Nootdorp

De praktijk van alle dag leert dat er nogal wat mensen zijn die moeite hebben met het regelen van hun administratieve en financiële zaken. Bijvoorbeeld omdat zij geen weg weten met de hedendaagse papierwinkel, of omdat de inkomsten niet of nauwelijks toereikend zijn om de uitgaven te dekken. Voor deze mensen voert deze organisatie de activiteit Thuisadministratie uit. Interesse, neem contact op met de projectcoördinator, Margriet de Vogel, m.devogel@humanitas.nl (mobiel 06 351 30 966). Het doel van de Thuisadministratie is het bieden van ondersteuning aan mensen die tijdelijk niet in staat zijn hun administratie zelfstandig uit te voeren. De nadruk ligt op het versterken van de zelfredzaamheid en het weer de regie te krijgen over de eigen financiële en administratieve huishouding.
Werktijden
in overleg, gemiddeld ruim acht uur per week

Locatie / plaats
Gemeente Pijnacker- Nootdorp

Taken en verantwoordelijkheden van de vrijwillig coördinator Thuisadministratie
– Doet intakes met deelnemers
– Zorgt voor de koppeling tussen deelnemers en vrijwilligers
– Bewaakt de voortgang van de koppeling
– Begeleidt vrijwilligers
– Doet intakes met nieuwe vrijwilligers
– Registreert in het digitale systeem HRS
– Neemt deel aan het coördinatorenoverleg
– Neemt deel aan het overleg bestuur/coördinatoren
– Neemt deel aan het districtsoverleg coördinatoren Thuisadministratie
– Neemt deel aan deskundigheidsbevordering (basistraining, intervisie, themabijeenkomsten e.d.)
– Stelt zich op de hoogte van de inhoud van overige activiteiten van de afdeling Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp
– Onderhoudt (i. o. m. de andere coördinatoren en het afdelingsbestuur) contacten met verwijzers en andere relevante partijen

Wat we vragen
– Affiniteit met de visie en de waarden van Humanitas
– Kennis van en affiniteit met financiële administratie
– Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
– Goed kunnen luisteren, coachende vaardigheden, mensen kunnen enthousiasmeren en binden, kunnen omgaan met feedback
– Affiniteit met het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers
– Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
– Goede computervaardigheden
– Flexibel inzetbaar
– Kennis van de plaatselijke sociale kaart is een pré
– Woonachtig zijn in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is een pré
– Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
– Gemiddeld ruim 8 uur per week beschikbaar zijn, gedurende ten minste 1 jaar
Wat we bieden
– Een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige vrijwilligersfunctie
– Opleiding en training
– Inwerkperiode en begeleiding door ervaren coördinator
– Verzekering
– Onkostenvergoeding
– Samenwerking in een enthousiast team met een prettige, informele werksfeer

Humanitas
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700
activiteiten, die verdeeld zijn over 6 thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie,
Thuisadministratie en Verlies. Jaarlijks geven ruim 18.000 goed getrainde vrijwilligers zo’n 57.800
mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.