Pijnacker: Workshop ‘De kunst van het ouder worden’

Op woensdag 28 oktober is er van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in de Sophialaan 47 in Pijnacker een gratis cursus over de kunst van het ouder worden. Deze gratis workshop, georganiseerd in samenwerking met DOEL Preventie, gaat in op stilstaan en doorgaan bij ingrijpende veranderingen. Vooraf aanmelden voor deze workshop is niet nodig. Meer informatie vindt u op: www.mijndoel.info Verlieservaringen zijn ingrijpend. Als iemand ouder wordt, nemen verlieservaringen alleen maar toe. Verlies van partner en dierbaren, of het krijgen van een chronische ziekte, een lijf dat begint te protesteren, het verlies van rollen in de samenleving en het verlies van zelfstandigheid. Het vraagt veel van de levenskunst van mensen om met deze levensgebeurtenissen om te gaan. Veel mensen weten uiteindelijk om te gaan met verlieservaringen en vinden een nieuwe balans. Maar hoe doen zij dit en welke factoren helpen daarbij?
Over dit thema is een bijzondere film gemaakt: “De kunst van het ouder worden”.
In deze film vertellen drie mensen hun verhaal. Tijdens deze bijeenkomst zullen we naar de film kijken en met elkaar discussiëren over een aantal thema’s die in de film aan bod komen.

DOEL Preventie is onderdeel van GGZ Delfland.