Eerlijk Alternatief: ‘Avalex loopt op de zaken vooruit’

Eerlijk Alternatief vindt dat Avalex flink op de besluitvorming vooruitloopt daar waar het gaat om een nieuwe manier van afval inzamelen. Pijnacker-Nootdorp is de enige gemeente waar de gemeenteraad zich nog niet uitgesproken heeft over de, door Avalex, voorgestelde wijze waarop in de toekomst meer dan 75 procent van ons afval gescheiden ingezameld kan worden, een eis van het Rijk. Verantwoordelijk wethouder Jaap van Staalduine heeft op vraag van de gemeenteraad het voorstel ingetrokken om nog eens goed te kijken hoe er omgegaan kan worden met de inkomsten die wijk, bewoners- en sportverenigingen mis gaan lopen als het papier door Avalex ingezameld gaat worden en daarmee dus extra inkomsten voor Avalex worden.
Een alternatief voor de papieropbrengsten zou kunnen zijn dat er textiel ingezameld gaat worden via de verenigingen, dit levert zelfs nog meer op dan papier, maar daar is de wethouder nog over aan het praten en nadenken. Toch heeft Avalex al containers vervangen om plastic in te zamelen. Containers die recent nog gereviseerd waren. Eerlijk Alternatief vraagt zich af of Avalex niet een beetje op de muziek vooruit loopt. Het gevoel is ontstaan dat het totaal niet uitmaakt dat Pijnacker-Nootdorp de laatste van zes gemeenten is die nog een klap op het voorstel moet geven. Gaat Avalex, net als in het verleden gewoon zijn eigen gang, zonder zich iets aan te trekken van de besluiten van hun eigen leiding, namelijk deze zes gemeenten.

Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief heeft er zo haar bedenkingen over. “Dat hebben we steeds als het gaat om Avalex, ook nu weer in dit voorstel, het staat vol met aannames, die per gemeente verschillen. De organisatiestructuur van Avalex is nog steeds niet aangepakt, nadat dit zelfs aanbevolen was in het eindrapport Bossert uit 2012, waarin stond dat een dagelijkse leiding van wethouders geen gelukkige constructie is gebleken.
Maar om dat voor elkaar te krijgen moeten eerst alle leningen afgelost en opnieuw aangegaan worden en dat lukt nu juist niet. Zeker niet als er voor dit plan weer 15 miljoen bijgeleend moet worden. We wachten het nieuwe voorstel, inclusief een oplossing voor de inkomsten van papier en textiel af, maar ons argwaan is alweer gewekt.”