Scholen Delfgauw in teken van zwerfvuil

Donderdagochtend 12 maart staat voor de scholen in Delfgauw in het teken van zwerfvuil. Na een gastles over zwerfvuil gaan 150 scholieren de omgeving in het centrum van Emerald opschonen. De ochtend start om 9.15 uur in basisschool De Meander in de Florijnstraat en wordt rond 11.30 uur afgesloten op het voorplein van het seniorencomplex De 7 Linden aan de Laan der Zeven Linden. Kernwethouder Jaap van Staalduine is daar aanwezig om de kinderen en begeleiders te bedanken voor hun inzet. Jij bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Deze zwerfvuilochtend komt voort uit het Leefbaarheidsplan Delfgauw. Een schoon Delfgauw is één van de thema’s die door bewoners in dit plan zijn gekozen. Samen met bewoners werken de samenwerkende partijen in het wijkgericht werken aan een schone omgeving.