Herinrichting kruispunt Molenweg met de Brasserskade

In februari wordt het kruispunt Molenweg met de Brasserskade en de Dwarskade in Nootdorp aangepast. Bij de nieuwe inrichting geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Dit past bij de nieuw in te richten Brasserskade, waar straks ook een maximum snelheid geldt van 30 km/u. Zo ontstaat er een aaneengesloten gebied waarin een maximum snelheid. Ook verwachten we dat de Brasserskade hiermee een minder aantrekkelijke route van en naar Nootdorp wordt. Om de snelheid op het kruispunt te verlagen, komt er een verhoogd kruisingsvlak. Net zoals de plateaus op de Molenweg. De rijbaan komt verder van de woningen aan de Brasserskade af te liggen. De vrijkomende ruimte wordt ingevuld met gras en een aantal bomen.