Rekenkamercommissie doet onderzoek

De rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp doet op dit moment onderzoek naar het wijkgericht werken in de gemeente.

Onderdeel van het onderzoek zijn gesprekken met inwoners en organisaties over projecten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Als u betrokken was bij een van deze projecten, dan kan onderzoeksbureau I&O de komende tijd daarover contact met u opnemen. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de rekenkamercommissie, tel. 015 – 362 69 71.