Politie vraagt burgers sneller 112 te bellen bij verdachte omstandigheden

Agenten van het team Pijnacker – Nootdorp gingen in de woonkernen van de gemeente de straat op om buurtbewoners, waaronder hondenbezitters, aan te spreken. In het gesprek lag de nadruk op het bellen van 112 bij verdachte omstandigheden.
Bij eerdere acties bleek dat dit onvoldoende bekend was. Tijdens deze acties werden ook autobestuurders staande gehouden en aangesproken. Zij kregen ook tips om auto-inbraak te voorkomen. Bij deze acties werd samengewerkt met gemeentelijke handhavers. Buurtpreventieteams zijn geïnformeerd met het verzoek om tijdens hun toezichtronden de eigen buurtbewoners aan te spreken. Op Twitter plaatste het team tips om auto-inbraken te voorkomen. In wijken waar relatief de meeste auto-inbraken worden gepleegd, werden de buurtbewoners via posters in stoepborden geattendeerd op het bellen van 112 bij verdachte omstandigheden. Over het algemeen reageerden de mensen positief op de acties.

Nog steeds worden dagelijks auto´s worden opengebroken. De meeste auto-inbrekers hebben geen bepaalde auto op het oog, maar kijken om zich heen of ze voor hen aantrekkelijke auto´s zien. In de week van 2 tot en met 6 november hielden agenten samen met scholieren, vrijwilligers en gemeenten korte, confronterende preventieacties om autobezitters te attenderen op hun gedrag zodat zij minder kans lopen slachtoffer te worden. Tijdens de acties werd de nadruk gelegd op het afsluiten van de auto en meenemen van kostbaarheden, zoals camera´s, navigatieapparatuur, autopapieren, geld en creditcards. Ook werd er gewaarschuwd voor het achterlaten van tassen of jassen. Een auto-inbreker ziet namelijk aan de buitenkant niet of iets waardevol is. Hij zal de ruit intikken en er dan pas achter komen dat het om een lege tas of een oude jas gaat. De schade is dan al aangericht.