Vragen Eerlijk Alternatief over geweldsincident Emmastraat

Naar aanleiding van het actuele geweldsincident in de Emmastraat in Pijnacker heeft Eerlijk Alternatief vragen gesteld aan het college in Pijnacker-Nootdorp.
De grootste lokale oppositiepartij, Eerlijk Alternatief, heeft in het verleden al diverse keren het onderwerp veiligheid op de kaart gezet. Naar aanleiding van het geweld donderdag- op vrijdagnacht jl is er veel maatschappelijke onrust ontstaan. De Emmastraat gaat al vele jaren gebukt onder vandalisme en nu ook onder fysiek geweld. De inwoners zijn het zat en trokken bij Eerlijk Alternatief aan de bel.

Afhankelijk van de beantwoording overweegt Eerlijk Alternatief een interpellatiedebat, zodat partijen met elkaar in debat kunnen gaan over de veiligheid. Dit debat wordt dan geagendeerd op 29 november.

Op 10 juni stelde Eerlijk Alternatief ook vragen over de veiligheid in de Emmastraat. Eerlijk Alternatief vindt dat de Emmastraat een hotspot moet worden, zodat er met de politie, jongerenwerk en buurtbewoners gezamenlijk opgetrokken kan worden. Eventueel met aanvulling van cameratoezicht.

Eerlijk Alternatief vindt dat antwoorden vanuit het college op de vragen van een half jaar geleden (10 juni) teveel open einde hadden en zij vraagt hoe het nu staat met bijvoorbeeld inzet van buurtpreventie en jongerenwerk.

Eerlijk Alternatief geeft aan dat volgens de antisloopcampagne het jongerenwerk in de nachtelijke uren zou worden ingezet. ‘U heeft als antwoord gegeven: “In de bijeenkomst van 14 april 2015 heeft de politie aangegeven dat zij erg gebaat is bij extra ogen en oren in de wijk. Doordat naast de nachtelijke inzet van het jongerenwerk ook het opzetten van wijktoezicht is genoemd, is afgesproken eerst te kijken naar de mogelijkheden van wijktoezicht. Er hebben zich 7 vrijwilligers gemeld n.a.v. de bewonersbijeenkomst op 22 juni jl.’, aldus fractievoorzitter Hanneke van de Gevel.

Eerlijk Alternatief wil onder andere weten of het wijktoezicht tot stand is gekomen en is benieuwd hoe het bij een bevestigend antwoord functioneert. Daarnaast wil de partij ook weten of het jongerenwerk ingezet is naast het wijktoezicht of dat dit te gebeuren staat.

Ook zal gevraagd worden of het klopt dat er meer gesurveilleerd wordt in de Stationsstraat, Emmastraat en de aangelegen zijstraten. Indien dat het geval is, hoe vaak en op welke uren dat zou zijn.

Afhankelijk van de beantwoording van de vragen overweegt Eerlijk Alternatief om een interpellatiedebat te agenderen op 29 november.