Kaarsen aan voor mens en dier

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft tijdens de bespreking van de begroting 2016 in de Provinciale Staten van Zuid-Holland symbolisch twee kaarsen aangestoken. Ze stonden symbool voor mensen en dieren, die onze barmhartigheid en hulp nodig hebben en waar de partij aandacht voor vroeg. Ingehaald door de tijd gaat die aandacht tevens uit naar de slachtoffers en nabestaanden van de onmenselijke terroristische aanslagen vrijdag in Parijs. Het thema van de bijdrage van de Partij voor de Dieren was donker en licht. Tijdens de begrotingsbespreking vroeg de provinciale fractie van de partij aandacht voor de aanpak van het donker van diverse crises, zoals de biodiversiteitscrisis, vluchtelingencrisis, klimaatcrisis, watercrisis, voedselcrisis, grondstoffencrisis, financiële crisis en uiteindelijk een morele en ethische crisis.
Bijna de helft van het provinciale begrotingsbedrag, 43,3 procent, gaat naar één provinciale taak: de provinciale infrastructuur. Daarvan gaat een groot deel naar asfalt. De rest van het budget moet worden verdeeld over alle overige provinciale taken, zoals natuur, dierenwelzijn, cultuur, milieu, ruimtelijke ordening, regionale economie en bestuurlijk toezicht. De Partij voor de Dieren vindt dit geen goede verdeling van het provinciale geld en heeft daarom niet ingestemd met de investeringen voor nieuwe wegen.

Het enorme verlies van biodiversiteit heeft catastrofale korte- en langetermijngevolgen voor het leven op aarde voor mensen en dieren en niet in de laatste plaats ook voor de economie. De partij heeft een wijzigingsvoorstel ingediend om 10 miljoen euro, die nu in reserve staat, te besteden aan de verbetering van de biodiversiteit. Het voorstel werd alleen gesteund door de Partij van de Arbeid en GroenLinks en behaalde geen meerderheid.

Gedeputeerde Staten deden wel de toezegging om schriftelijk aan Provinciale Staten te laten weten welke maatregelen de provincie neemt om duisternis te bevorderen en lichthinder tegen te gaan. Aan de hand van deze inventarisatie gaat de Partij voor de Dieren bekijken welke verbeteringen er mogelijk zijn om de enorme lichtvervuiling in onze provincie terug te brengen.

De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een samenleving voor mens, dier en natuur waarbij duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid de uitgangspunten vormen. Voor meer informatie: www.partijvoordedieren.nl