Oproep: WhatsApp buurtpreventie

Zit u al in een WhatsApp Buurtpreventiegroep? Dan wil de gemeente dat graag weten. WhatsApp preventie is een digitale vorm van buurtpreventie. Gebruikers kunnen gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Elkaar snel waarschuwen is een krachtig hulpmiddel voor buurtpreventie. De gemeente is benieuwd welke WhatsApp-groepen actief zijn. Zodra dit inzichtelijk is, willen wij graag attentiebordjes plaatsen in de betreffende buurten. Deze attentieborden werken preventief. Ook wil de gemeente in een later stadium in contact komen met de initiatiefnemers van elke WhatsApp-groep voor een voorlichtingsbijeenkomst.
Wat is uw WhatsApp-groep?
Wilt u de naam van uw WhatsApp-groep doorgeven via: info@pijnacker-nootdorp.nl t.a.v. Andrea Gebben. Vermeld naam van de contactpersoon en zijn of haar contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres). Meer informatie: www.wabp.nl