Gemeentebelangen en LPN zijn kritisch over verhoging belastingen

De samenwerkende lokale partijen LPN en Gemeentebelangen vinden het belangrijk om tarieven en belastingen zo laag mogelijk te houden voor onze inwoners en bedrijven. Een goede reden dus om de hoogte van deze tarieven aan de orde te stellen tijdens de behandeling van de belastingverordeningen. Bianca van Petegem: “Vorig jaar zijn sommige tarieven al met 20% gestegen. Te denken valt aan tarieven voor huwelijken, verklaringen omtrent gedrag en parkeerkaarten, maar ook de aanvragen van vergunningen voor horeca en evenementen. De gedachte hierachter was dat de diensten die de gemeente verleent evenveel moeten opbrengen als deze diensten kosten. Vorig jaar vroegen wij ons af waarom de tarieven simpelweg werden verhoogd en er niet gekeken werd of de kosten ook omlaag konden. We hebben toen tegen het voorstel gestemd”.
Dit jaar worden de tarieven alleen met een lichte index verhoogd. Ina Mantjes vervolgt: “We hadden graag duidelijk gekregen hoe het komt dat sommige tarieven, zoals bijvoorbeeld een parkeerkaart, zo hoog moeten zijn. In omliggende gemeenten zoals Zoetermeer en Lansingerland liggen dit tarief zo’n € 30,- per vergunning lager en dat is veel geld. In het voorstel staat daar niets over. Op eerdere vragen van onze partijen kregen we het antwoord dat sommige tarieven historisch zijn bepaald. Dat kan, maar dan wordt het tijd om opnieuw te kijken of er misschien reden is om de tarieven te gaan verlagen. Wethouder Melzer heeft afgelopen donderdagavond naar aanleiding van onze inbreng toegezegd hier nader onderzoek naar te gaan doen. Daar zijn we erg blij mee! Hopelijk kan dit leiden tot verlaging van een aantal tarieven en krijgen we tevens beter inzicht in de kostenopbouw van de tarieven.”

Voor wat betreft de onroerende zaak belasting (OZB) zeggen Bianca van Petegem en Ina Mantjes: “Wij willen onnodige obstakels voor ondernemers graag uit de weg ruimen. Daarom stelden wij voor om de OZB voor huurders van bedrijfspanden af te schaffen. Dit kan positief uitwerken op de leegstand van o.a. winkels. Het blijkt echter dat het om een fors bedrag van € 1,3 miljoen euro gaat. Momenteel zijn er nog geen concrete mogelijkheden om een bedrag van deze omvang hiervoor vrij te maken. Hoewel de leegstand nu nog niet zo’n heel groot probleem is, willen we wel dat er alvast over nagedacht gaat worden hoe we dat het beste kunnen gaan aanpakken. Wordt dus vervolgd!