Werk aan Oostelijke randweg

De 2e fase van de zogenaamde voorbelasting van de grond voor de aanleg van de Oostelijke randweg is begonnen. Ook is gestart met de aanleg van een waterberging.Bij het voorbelasten wordt een hoeveelheid grond of zand op het maaiveld aangebracht, om de zetting van de grond te versnellen. De voorbelasting vindt plaats in het poldergebied tussen de Lange Campen en de Zijdeweg/De Boezem. Ook worden een damwand en kade geplaatst, zodat het Hoogheemraadschap Delfland daar volgend jaar zomer van 2016 een nieuwe waterberging kan aanleggen.

De Oostelijke randweg biedt in de toekomst een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES- Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem, maar ook naar de bewoners van de nieuwe woonwijk Ackerswoude. Vanaf de N470 doorkruist hij de Hoogseweg, Monnikenweg en Lange Campen en sluit aan op de Zijdeweg, Katwijkerlaan/N473. De weg moet medio 2018 klaar zijn.