Aftrap van Signaleren kan je leren

Wethouder José van Egmond (Onderwijs) overhandigde woensdag een cheque aan de directeur van basisschool De Tweemaster. Met de cheque kan directeur Kitty de Bruin van de school een digitale cursus volgen over het signaleren van kindermishandeling. Het overhandigen van de cheque vormde de aftrap van de actie ’Signaleren kan je leren’. De actie is bedoeld om leerkrachten in het onderwijs te stimuleren tot het vroegtijdig signaleren van kindermishandeling. Het initiatief voor de actie is genomen door het Schoo,maatschappelijk Werk, de GGD Haaglanden en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Leerplichtambtenaren gaan de komende tijd bij alle scholen op bezoek om de Meldcode Kindermishandeling onder de aandacht te brengen.
Directeur De Bruin van De Tweemaster zei dat daar tijdens de lessen nu ook aandacht aan zal worden besteed. Dat kan misschien preventief werken.