Grote winst voor Algemene Waterschapspartij

Volgens de voorlopige uitslag boekte de Algemene Waterschapspartij bij de Waterschapsverkiezingen van Delfland de grootste winst. Zij stegen van 3 naar 4 zetels. Hiermee staat de partij op gelijke voet met de VVD. Op de voet gevolgd door PvdA, CDA en Water Natuurlijk, ieder verloor 1 zetel en staat nu op 3 zetels. De Partij voor de Dieren houdt 2 zetels. Partij 50+ en CU/SGP komen het bestuur binnen met ieder 1 zetel.
Wat je ziet is dat de opkomst om te stemmen voor waterschappen flink gestegen is. Dit is vooral doordat mensen echt naar een stembus gingen in plaats per brief te stemmen. Bij Delfland is dit ruim 43%, ruim twee keer zoveel als in 2008 mede door de opkomstbevorderende campagne.

Ook de combinatie met Provinciale verkiezingen werkt goed uit. En hiermee doen we het stukken beter dan de Europese verkiezingen.

Het rapport van de OESO dat in 2014 uitkwam wees al uit dat de waterschappen de goedkoopste overheid zijn met een groot effect. Zonder waterschap geen droge voeten en schoon water! De grootste uitdaging nu wordt om het bewustzijn van burgers op dit punt te vergroten.

Delfland is blij dat zoveel kiezers de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen.

De definitieve uitslag volgt maandag 23 maart.