Partij voor de Dieren wil meer vuurwerkvrije zones

De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp wil op meer plekken in Pijnacker-Nootdorp een verbod op het afsteken van vuurwerk. Nu zijn er in de gemeente alleen vuurwerkvrije zones in een straal van 100 meter rondom bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en kerken. Volgens de Partij voor de Dieren moeten er meer vuurwerkvrije zones komen, omdat veel mensen en dieren  grote overlast ervaren van het afsteken van vuurwerk. Ook is er sprake van veel materiële schade. Zo was er alleen al na de Oud en Nieuwviering in 2014 sprake van een schade van 32.000 euro aan gemeentelijke eigendommen. Daarbij is het opruimen van de vuurwerkrommel nog niet eens meegerekend.
De PvdD heeft in schriftelijke vragen aan burgemeester Ravestein geïnformeerd of deze bereid is om het gebied uit te breiden waar geen vuurwerk mag worden afgestoken.