Jeugd Pijnacker-Nootdorp drinkt opvallend veel

Het alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is opvallend hoog, in vergelijking met andere gemeenten in de regio Zuid-Holland West. 30% van de jongeren doet aan binge-drinken; het in zeer korte tijd drinken van vijf of meer drankjes achter elkaar. Dat is een hoog percentage, afgezet tegen het regionale en het landelijk gemiddelde. Het opvallend hoge alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp blijkt uit onderzoek door de GGD. Het wordt als een van de aandachtspunten genoemd in de Kadernota Preventief Jeugdbeleid, die door het college van B & w aan de gemeenteraad is aangeboden.
Aandacht voor het hoge alcoholgebruik onder jongeren valt onder een van de ambities die B & W voor de komende jaren heeft geformuleerd, namelijk de ambitie ‘Jeugd groeit gezond op’.

Over het algemeen gaat het in dit opzicht behoorlijk goed met de jeugd in de gemeente, aldus de kadernota. Vergeleken met leeftijdgenoten in de regio bewegen jeugdigen in Pijnacker-Nootdorp meer en hebben ze minder problemen met hun leeftijdgenoten. Wel ervaren jeugdige lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders meer problemen dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten.

Een ander opvallend cijfer; bijna een op de vijf 19-plussers heeft moeite met rondkomen. Ook aan dat laatste aspect wil Pijnacker-Nootdorp aandacht besteden.