Vragenuur politie op Facebook druk bezocht

Inwoners van de gemeente maken behoorlijk veel gebruik van het vragenuur, dat de politie Pijnacker-Nootdorp elke laatste week van de maand op Facebook houdt. Maandagavond werden de wijkagenten weer bestookt mer vragen en opmerkingen. In veel gevallen zegde de politie toe, aandacht te zullen besteden aan de kwestie die werd aangesneden. Veel vragen tijdens het spreekuur gingen over gevaarlijke verkeerssituaties of over het optreden tegen overtreders van de verkeersregels. Zo wilde een vragenstelster weten waarom er al geruime tijd niet meer wordt gecontroleerd op fietsverlichting. Fietsers zonder licht zorgen zeker in dit donkere jaargetijde voor gevaarlijke situaties. De politie meldde dat door de CAO-stakingen inderdaad al een hele tijd geen bekeuringen zij uitgeschreven voor dit soort kleine vergrijpen, maar omdat die acties voorbij zijn kan er dus zomaar weer gecontroleerd gaan worden op fietsverlichting. Ook waren er veel vragen over onduidelijke borden, oneigenlijke voorrangssituaties en onhandige verkeerssituaties. Deze vragenstellers werden verwezen naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp, die immers de wegbeheerder is.
Tijdens het spreekuur waren er ook vragen van heel andere aard, zoals de vraag of Pijnacker-Nootdorp een fijne omgeving is om als agent te werken. De dienstdoende wijkagent van het Facebook-spreekuur reageerde met: ”Ja hoor, gezellige mensen en een leuk werkgebied! Dat samen met toffe collega’s maken het voor mij in ieder geval een leuk, afwisselend en uitdagend werkgebied!”

De vragen en antwoorden zijn terug te lezen op https://www.facebook.com/Polpijnacker/