Geen behoefte aan ombudsman

Er is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geen behoefte aan een gemeentelijke ombudsman of ombudscommissie. Volgens het college van B & W is het aantal klachten bij de Nationale Ombudsman vanuit deze gemeente dusdanig klein, dat het instellen van een eigen ombudsman een relatief zware voorziening zou zijn. In de regiogemeenten is ook nog geen behoefte aan een gezamenlijke ombudsfunctie. Dat schrijft het college van B & W in een nota over de zogenaamde cliëntondersteuning. In het kader van de Nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning is elke gemeente verplicht om een onafhankelijke cliëntondersteuning te realiseren. Het voorstel over dit onderwerp wordt deze maand behandeld door de gemeenteraad. Tot nu toe wordt individuele cliëntondersteuning vooral aangeboden door MEE (aan mensen met een beperking) en door DOEL (bij de inloop GGZ). Ook zijn er trainingen en cursussen die kunnen gelden als collectieve cliëntondersteuning. Het kan echter voorkomen dat kwetsbare inwoners behoefte hebben aan een onafhankelijke derde, aldus B & W. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om een poule van onafhankelijke cliëntondersteuners op te zetten, die flexibel inzetbaar zijn als daar behoefte aan is. Hoe deze poule precies kan worden geformeerd moet nog worden uitgewerkt.