Stimuleringsfonds heeft nog geld in kas

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft nog wat geld in kas in het zogenaamde Stimuleringsfonds, dat bedoeld is voor activiteiten voor de jeugd of mensen met een beperking. Particulieren kunnen nog een aanvraag indienen voor een eenmalig initiatief in 2015. Pijnacker-Nootdorp had voor dit jaar een budget van € 212.000 voor activiteiten voor de jeugd tot 23 jaar en voor activiteiten voor kwetsbare inwoners en inwoners met een beperking. De regeling is bedoeld om de lokale samenleving te stimuleren om een bijdrage te leveren aan de maatschappij, gericht op deze doelgroepen.
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Meer informatie bij het Beleidsteam Maatschappelijke Zaken via tel. 14 015 en op deze pagina.