Winkelgebied Pijnacker compacter en levendiger

Het kernwinkelgebied met grootwinkelbedrijven in Pijnacker-Centrum moet compacter worden, en daardoor aantrekkelijker voor bezoekers. De winkelcentra Ackershof 1 en Ackershof 2 zouden meer met elkaar verbonden kunnen worden, bijvoorbeeld door een glazen overkapping. De Diamant zou dan in het winkelcentrum kunnen worden opgenomen en bijvoorbeeld voor startende en innovatieve ondernemers dienst kunnen doen. Die voorstellen staan in de zogenaamde Visieverkenning voor het centrum van Pijnacker, die het college van B & W aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. In deze Verkenning staat hoe het centrum van Pijnacker zich in de komende jaren zou kunnen ontwikkelen.
Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd in het centrum van het dorp, zoals de uitbreiding van de parkeergarage en de ontwikkeling van Ackershof 2. Toch is er no veel te verbeteren. een van de knelpunten is de leegstand van winkels in het winkelgebied. De ondernemers hebben samen met enkele van de vastgoedeigenaren al eerder een plan gemaakt om het winkelgebied nog aantrekkelijker te maken voor zowel ondernemers als voor bezoekers.

De gemeente heeft in de afgelopen tijd veel gesproken met winkeliers en met bewoners. Dat gebeurde onder andere door middel van vragenlijsten en informatiebijeenkomsten. De hoofdlijnen van de nieuwe Visieverkenning zijn mede hierop gebaseerd.

De definitieve plannen voor het winkelgebied zijn nog lang niet klaar. In de komende tijd zal aan de hand van de visieverkenning met bewoners, ondernemers en bezoekers verder worden gesproken over dekontwikkeling van het centrum. Ideeën en wensen van inwoners van Pijnacker-Nootdorp zijn daarna zeer welkom.