Veel inwoners voelen zich eenzaam

Een op de drie inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp voelt zich eenzaam. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD van alweer enkele jaren geleden. Het college van B & W noemt de bestrijding van eenzaamheid een van de speerpunten in het gezondheidsbeleid van de gemeente voor de komende jaren. Het college wil vooral de buurtverenigingen en vrijwilligersorganisaties stimuleren om hier aandacht aan te besteden. Het bestrijden van eenzaamheid is een van de speerpunten die genoemd worden in de nota Lokaal gezondheidsbeleid, die deze maand door de gemeenteraad wordt behandeld. Een andere prioriteit is het tegengaan van overgewicht, want dat is ook in Pijnacker-Nootdorp een toenemend probleem. Al in een andere nota van het college van B & W was geconstateerd dat het alcoholgebruik onder jongeren ook zorgen baart. Jongeren tot 19 jaar drinken aanzienlijk meer dan jongeren in andere gemeenten.