Thema-middag over dementie

Wijkgemeente De Acker in Pijnacker houdt op 11 december een zogenaamde vrijdagmiddagontmoeting over het thema dementie. Tim van Iersel, geestelijk verzorger in de ouderenzorg, gaat tijdens deze bijeenkomst in op de ernstige manier waarop dementie ingrijpt in het leven van zowel degene die de ziekte heeft als de naasten en zorgverleners. Het verliezen van controle over je leven is moeilijk. Van Iersel noemt dementie dan ook ‘een harde les in loslaten’. Hij gaat ook in op de betekenis van het christelijk geloof bij deze levensles.
De bijeenkomst is van 14.30 tot 16.30 uur in de Acker, Park Berkenoord 2 in Pijnacker.