Ronde Tafel over Sociaal Domein

Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp, de maatschappelijke ondersteuning en participatie: het zogenaamde Sociaal Domein. Wat gaat er op dit gebied in Pijnacker-Nootdorp goed en wat moet extra aandacht krijgen? Daarover houdt de gemeente op 9 december een Ronde Tafel, waarvoor instellingen en anderen betrokken zijn uitgenodigd. Uitgangspunt van de centralisatie was dat de gemeenten deze vormen van hulp beter en goedkoper zou kunnen uitvoeren dan de centrale overheid. Nu dit nieuwe beleid bijna een jaar onderweg is, wil de gemeente samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad inventariseren waar de eventuele knelpunten liggen.
In de bijeenkomst worden de ervaringen van het eerste half jaar uitgewisseld. Daarna zijn er enkele workshops over specifieke onderwerpen, zoals over de tegenprestatie die mensen leveren die in de bijstand zitten, over het ondernemersinitiatief om iets te doen voor mensen met een arbeidsbeperking, en over groepen die bijzondere aandacht vragen.

De Ronde Tafel wordt gehouden in het Bestuurscentrum. Het begint om 19.30 uur.