Werk in Heesterbuurt ligt op schema

De vervanging van riolen, het ophogen van de buurt en het verleggen van kabels en leidingen in de Heesterbuurt in Pijnacker-Noord verloopt volgens schema, meldt de gemeente. Wel is een nieuwe planning gemaakt om de werkzaamheden van de uitvoerders beter op elkaar af te stemmen. Bij de aangepaste planning is ook rekening gehouden met een verzoek van de brandweer om de routes richting het Randstadrailstation te allen tijde open te houden.
De gemeente wilde de herinrichting van de wijk versnellen door de Parkbuurt en de Heesterbuurt tegelijkertijd aan te pakken. Dat lukt niet, omdat de financiële middelen niet op tijd vrijgemaakt kunnen worden. De werkzaamheden duren nu tot medio 2017.

Meer informatie is te vinden op deze website.