Waar zijn WhatsApp preventiegroepen actief?

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil graag weten waar in de drie kerndorpen WhatsApp buurtpreventiegroepen actief zijn. Zodra dit bekend is, wil de gemeente bordjes plaatsen in de betreffende buurten. Onverlaten weten dan dat de bewoners attent zijn op verdachte zaken in de buurt. De WhatsApp-groepen blijken een effectieve manier voor buurtbewoners om bij te dragen aan preventie in hun directe woonomgeving. Via WhatsApp waarschuwen ze elkaar als ze iets verdachte zien in de straat of op het achterpad.
Het gemeentebestuur wil een voorlichtingsbijeenkomst organiseren zodra bekend is waar in Pijnacker-Nootdorp van dergelijke groepen actief zijn. Contactpersonen van zulke groepen kunnen zich melden bij Andrea Gebben via info@pijnacker-nootdorp.nl.