Zuid-Holland moet duurzamer worden

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben afgelopen week voorstellen besproken over de ontwikkelingsrichting voor de akkerbouw en de veehouderij in de provincie Zuid-Holland. Zij besloten dat de landbouw duurzamer moet worden. De voorstellen kwamen tot stand na overleg met partijen uit de hele productieketen.

De provincie legt de komende jaren het accent op het sluiten van kringlopen, het bevorderen van biodiversiteit en het organiseren van korte voedselketens.