PvdD opent meldpunt vuurwerkoverlast

De afdeling Pijnacker-Nootdorp van de Partij voor de ’Dieren heeft afgelopen week een meldpunt geopend waarop inwoners van de drie dorpen overlast van vuurwerk kunnen melden. Tot 6 januari kan overlast door het afsteken van vuurwerk via een formulier worden doorgegeven. De PvdD pleit al langer voor een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. Daar is nog geen grond voor, maar wel kunnen burgemeesters vuurwerkvrije zones inrichten, bijvoorbeeld rond bejaardenhuizen en verpleeghuizen. Al eerder had de Pijnackerse afdeling van de partij er op aangedrongen deze vuurwerkvrije zones flink uit te breiden.
Klachten over vuurwerk kunnen inwoners melde via deze website.