Werken aan een nieuwe sportnota

Goede en betaalbare voorzieningen om te kunnen sporten en bewegen vindt de gemeente Pijnacker-Nootdorp belangrijk. Maar sport is meer dan alleen goed voor de gezondheid. De gemeente ziet sport ook als mogelijkheid om maatschappelijke onderwerpen als veiligheid en discriminatie te agenderen. In de nieuwe sportnota, die het college van B & W in de tweede helft van volgend jaar wil vaststellen, wil men aan dit soort aspecten ruim aandacht besteden. Sport bevordert ook de participatie van de inwoners. Maar ook thema’s als pesten, discriminatie en normen en waarden op en rond het sportveld spelen een belangrijke rol, vindt de gemeente.
Verenigingen, scholen, organisaties en bewoners worden binnenkort uitgenodigd voor een startbijeenkomst in februari. Daarin wordt de opvattingen van deze betrokkenen geïnventariseerd. De sportnota zal vervolgens worden opgesteld samen met het sportplatform, de sportraad en andere deskundigen.