Noodopvang kost Pijnacker halve ton

De noodopvang van vluchtelingen in oktober in sporthal De Viergang heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp een tekort opgeleverd van bijna 50.000 euro. De gemeenteraad is gevraagd om er mee in te stemmen dat dit bedrag uit de post ‘onvoorzien’ wordt bijgepast. Tussen 4 en 9 oktober werden 150 vluchtelingen, vooral mensen uit Syrië, opgevangen in de Pijnackerse sporthal. De gemeente heeft daar kosten voor moeten maken die niet volledig zijn vergoed door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).
De opvang gedurende vijf nachten kostte de gemeente bijna 125.000 euro. Het grootste deel hiervan ging op aan de beveiliging. Hiervoor werd ruim 80.000 euro op tafel gelegd. De totale vergoeding door het COA bedroeg 75.000 euro. De gemeente draait nu dus zelf op voor het verschil.

De post ‘onvoorzien’ is nog wel groot genoeg om dat op te kunnen vangen, meldt het college van B & W.