Spreekuur wijkmanager Nootdorp

Inwoners van Nootdorp die een probleem willen aankaarten over de wijk of die ideeën hebben over de leefbaarheid van Nootdorp, kunnen maandagavond terecht op het spreekuur van wijkmanager Leen Sinteur. Hij is tussen 19 en 20 uur te vinden in sociaal cultureel centrum CulturA in de Dorpsstraat. De wijkmanager is de verbindingspersoon tussen bewoners en gemeentelijke instanties. Hij kan ook contacten leggen met andere organisaties, zoals de woningcorporaties, politie en jongerenwerk. Het spreekuur is bedoeld voor alle onderwerpen die met de leefbaarheid van de wijk te maken hebben.