Brede aandacht voor acceptatie homoseksualiteit

Gemeentebelangen en LPN in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zijn er tevreden over, dat de gemeente in de komende tijd op een breed gebied aandacht gaat besteden aan de sociale acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Gemeentebelangen en LPN dienden hierover afgelopen week een amendement in bij de behandeling van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid. Gemeentebelangen had al bij de algemene beschouwingen in 2014 gepleit om aan de zogenaamde LHBT-emancipatie aandacht te besteden, onder andere door hier voorlichting over te geven. Dat gaat nu daadwerkelijk vorm krijgen. “De eerste stappen op het gebied van beleid zijn ingezet, het hijsen van de regenboogvlag in oktober van dit jaar is niet louter symbolisch gebleken”, aldus Richard van Oevelen in een persbericht van Gemeentebelangen.
Het college van B & W had de activiteiten rond de emancipatie van homoseksuelen en transgenders in de Gezondheidsnota geschaard onder de bevordering van seksuele gezondheid,maar de beide fracties willen het LHBT-beleid veel breder zien. In het amendement werd vastgelegd dat het van belang is om ook organisaties als COC en de werkgroep Homoseksualiteit erbij te betrekken. Het wijzigingsvoorstel kreeg brede steun in de gemeenteraad.

In de nota Lokaal Gezondheidsbeleid is vastgelegd dat de gemeente vooral voorlichting op scholen wil bevorderen over homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders. Volgens fractievoorzitter Ina Mantjes van Gemeentebelangen is het ook belangrijk om voorlichting te geven aan ouderen, bijvoorbeeld in zorgcentra. Ook dat blijkt volgens haar nodig.