Veel protest tegen verwijderen van bruggetjes

Op de informatieavond over het plan om enkele voetgangersbruggen te laten vervallen, heeft wethouder Piet Melzer afgelopen week de bezwaren aangehoord van bewoners van Koningshof. Die droegen argumenten aan om de twee bruggen in hun wijk te behouden. De wethouder zegde toe om hun bezwaren mee te nemen in het uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad. Het gaat om de bruggen bij de Zuiderstraat en op de route van de Binkhorst naar sporthal het Baken. B & W hadden het plan om deze bruggetjes, die vernieuwd zouden moeten worden, niet te vervangen. 
Tegen dat voornemen zijn intussen zo’n 60 tot 70 reacties binnen gekomen. Alle mondelinge en schriftelijke reacties worden meegenomen, beloofde de wethouder. “Mogelijk is de situatie niet goed ingeschat, zoals wat de maatschappelijke waarde is. Duidelijk is dat er een grote wens is van de bewoners om de bruggetjes te behouden”, aldus Melzer.
 
Een van de belangrijkste bezwaren van bewoners is dat de brug bij de Zuiderstraat zorgt voor sociale controle, want aan beide kanten zijn er bewoners. Bij het bruggetje aan de Europalaan, dat als alternatief werd genoemd, is dat niet zo en het is er slecht verlicht. Ook loopt het Buurtpreventieteam over de brug bij de Zuiderstraat tijdens zijn route. Zonder deze brug valt dat deel van de route weg en is er dus ook geen controle meer.

Andere bewoners van de Binkhorst gaven aan dat de brug richting het Baken als loopbrug goed behouden kan worden. Net als bij de Zuiderstraat zijn alleen de leuningen aan vervanging toe, terwijl de onderbouw nog in goede staat zou verkeren. Deze brug wordt ook veel gebruikt door bewoners die hun auto onder de sporthal Het Baken hebben geparkeerd, en natuurlijk ook door ouders en schoolkinderen. 
 
Eind februari of begin maart 2016 zal over de bruggetjes een besluit worden genomen.