PvdD: toch beter gezondheidsbeleid nodig

De fractie van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp blijft zich de komende tijd inzetten voor een beter gezondheidsbeleid in de gemeente. Bij de behandeling van een nota over het gezondheidsbeleid vorige week in de raad kreeg een motie over dit onderwerp geen meerderheid, maar de Partij van de Dieren legt zich daarbij niet neer. “Het is ontzettend jammer dat zowel het college van B & W als een meerderheid van de gemeenteraad er niet voor kiest om de gezondheid en het welzijn van onze inwoners via het lokale gezondheidsbeleid op de voorgestelde wijze te verbeteren”, aldus fractievoorzitter Carla van Viegen.
De fractie wil dat er meer aandacht komt voor gezonde voeding, Ook is er volgens de fractie meer aandacht nodig voor de gezondheid van oudere inwoners. Verder moet er meer worden gedaan aan het bevorderen van de psychische gezondheid.