Voorrang voor woning vanuit regio vastgelegd

In de huisvestingsverordening van Pijnacker-Nootdorp moet worden vastgelegd dat inwoners uit de gehele regio ook in Pijnacker-Nootdorp in aanmerking komen voor snelle toewijzing van een woning, als ze een zogenaamde voorrangsverklaring hebben. Dat was al zo, maar het staat niet duidelijk in de verordening die de gemeenteraad half dit jaar heeft vastgesteld. Pijnacker doet al sinds jaren mee aan het uniform regionaal woonruimte verdeelsysteem. Hierin werken de gemeenten Delft, Den Haag Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer samen bij de verdeling van huurwoningen. Wie voor zo’n huis in aanmerking wil komen, moet zich inschrijven bij Woonnet Haaglanden.
Ook de regeling voor de voorrangsverklaringen geldt voor de gehele regio. Dat betekent dus dat iemand uit bijvoorbeeld Den Haag die zo’n voorrangsverklaring heeft, ook in Pijnacker-Nootdorp met voorrang in aanmerking kan komen voor een huurwoningen. In de gemeentelijke huisvestingsverordening staat dat niet duidelijk vermeld. Het college van B & W heeft de gemeenteraad daarom voorgesteld om die verordening aan te passen. Dat zal in januari in de raad worden besproken.

Zo’n voorrangsverklaring wordt overigens niet zomaar afgegeven. Die wordt alleen verleend als een woonsituatie voor sociale en/of medische omstandigheden zodanig verstoord is dat levensgevaar voor ene van d geleden van het huishouden dreigt, of ‘volledige ontwrichting uit het geheel waar betrokkene deel van uitmaakt’. Maar de verklaring kan ook worden verleend als iemand mantelzorg krijgt of verleent, en door verhuizing van een van de partijen de afstand onevenredig groot wordt.