Vuurwerk kopen en afsteken

Koop je vuurwerk alleen in winkels met een verkoopvergunning. Dan weet je dat het vuurwerk aan de wettelijke eisen voldoet.
Om de overlast van vuurwerk te beperken mag je vuurwerk alleen kopen en afsteken op vastgestelde tijden.
– 30 en 31 december mag je vuurwerk kopen
• Afsteken mag alleen van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.