‘Heron misschien een goed alternatief voor windmolen’

Wineke ’t Hart, fractieleider van GroenLinks in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, vindt dat de raad er geen goed aan doet om alleen maar nee te zeggen tegen de plannen van de provincie over de plaatsing van windmolens. “Als je dat alleen maar afwijst, dan ben je ook je positie als gesprekspartner kwijt. Ook vind ik dat elke gemeente serieus moet kijken wat de mogelijkheden voor windmolens zijn. Maar het moet wél passen.” De fractie van GroenLinks heeft, samen met de collega’s van de Partij van de Arbeid, een amendement voorbereid op de concept zienswijze, die donderdag 7 januari wordt besproken in een extra vergadering van de gemeenteraad. Deze fracties willen de provincie voorstellen om onderzoek te doen naar een betere locatie dan De Balij. Misschien zou de oostpunt van het bedrijventerrein Heron in Nootdorp, ook langs de A12, een goed alternatief kunnen zijn. “Volgens ons past een grote windmolen daar prima. Op dat bedrijventerrein zitten veel ondernemers die veel waarde hechten aan duurzaamheid, dus dat sluit goed aan.”
Slechte optie

Fractielid Amaris Komduur van de PvdA is het met haar GroenLinks-collega eens dat alleen maar nee zeggen tegen een windmolen op het eigen grondgebied een slechte optie is. “Je staat als gemeente meteen op achterstand als je wegloopt van de onderhandelingstafel. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat alle gemeenten zeggen: maar niet bij ons!”

Ook volgens de PvdA is het goed om de mogelijkheid van het Heronterrein te onderzoeken. Die locatie is een jaar of vijf geleden ook al eens in beeld geweest, maar werd toen door de toenmalige gemeenteraad afgewezen. “Maar we zijn vijf jaar verder, en er is in die tijd heel wat gebeurd op het gebied van windenergie en het klimaat. Kijk alleen al naar de afspraken die nu in Parijs zijn gemaakt. Er moet nog heel wat gebeuren op het gebied van duurzame energie.”

De Heron-locatie komt dus opnieuw ter sprake in de raadsvergadering van donderdag, als het amendement van GroenLinks en PvdA aan de orde komt. Hoe groot is de kans dat dit voorstel nu door de gemeenteraad wordt aangenomen? Wineke ’t Hart: “In het amendement gaat het echt om een open houding van de gemeente die we tot uitdrukking willen brengen, dus ik denk dat we daarvoor wel een meerderheid kunnen vinden. We hebben daar goede argumenten voor.”

En Amaris Komduur: “Er is een heel aantal partijen in de raad dat duurzame energie belangrijk vindt. En we doen al veel in Pijnacker-Nootdorp op het gebied van alternatieve energie. Kijk naar het gebruik van aardwarmte. Ik kan me dus niet voorstellen dat we voor een onderzoek naar een windmolen op een andere plek geen meerderheid zouden kunnen vinden.”

Paul Houkes