Extra raadsvergadering over windmolens

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp komt komende donderdag, 7 januari, in een extra vergadering bijeen. Het enige agendapunt van die ingelaste vergadering: het voorgenomen plan van de provincie voor de plaatsing van een grote windturbine langs de A12 bij De Balij. Alle fracties in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp hebben al laten weten niets te voelen voor dat plan. De Balij ontwikkelt zich samen met Bieslandsebos tot een mooi nieuw natuurgebied tussen Pijnacker en Zoetermeer. Daar past geen grote windturbine bij, vinden de raadsfracties.
Het college van B & W legde de raad begin december een concept zienswijze voor op de plannen van de provincie. In dat concept werd de provincie voorgehouden da de locatie A12/Balij wat de gemeente betreft niet verder onderzocht moet worden. De gemeenteraad sprak een jaar of twee geleden al uit dat er in Pijnacker-Nootdorp geen plaats is voor grote windturbines.

De zienswijze van de gemeente is naar aanleiding van opmerkingen van verschillende raadsfracties nog wat aangepast. Verschillende van die opmerkingen zijn aan de zienswijze toegevoegd. B & W hebben een belangrijk punt van de fracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid niet overgenomen, Deze fracties pleitten ervoor om andere locaties in de gemeente te onderzoeken, en met name de oostelijke punt van het bedrijventerrein Heron in Nootdorp, verderop langs de A12. Het college heeft dit niet in de zienswijze opgenomen omdat de gemeenteraad immers al heeft uitgesproken dat er geen plek is voor grote windmolens. “Alleen de raad kan een nuancering op dit punt in de zienswijze aanbrengen”, aldus het college van B & W.

GL en PvdA hebben hun standpunt opgenomen in een amendement, dat komende donderdag aan de raad wordt voorgelegd.
Lees ook: ‘Heron misschien een goed alternatief voor windmolen’