Dank voor het opruimen van vuurwerkafval

Het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp complimenteert op zijn website alle inwoners die ervoor hebben gezorgd dat vuurwerkresten op straat tot een minimum beperkt zijn gebleven. Ook de inzet van de eigen medewerkers wordt gewaardeerd. Schade aan straatmeubilair kan worden gemeld bij het Meldpunt leefomgeving. Dat is hier te vinden. Tijdens kantooruren kun je ook bellen met 14 015.
Burgemeester Ravestein had maandag in haar nieuwjaarstoespraak alle hulpdiensten al bedankt voor hun inspanningen tijdens de jaarwisseling.