Gastlenen in andere bibliotheek makkelijker

Materialen lenen bij een bibliotheek buiten de eigen woonplaats kan sinds 1 januari onder de naam gastlenen. Een lid van de bibliotheek kan op hetzelfde abonnement boeken en andere media lenen bij een bibliotheek in een andere gemeente. Leden van bibliotheek Oostland, ook van het filiaal in Pijnacker, konden al geruime tijd gastlenen bij bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland, met uitzondering van Rotterdam en Delft. Dat kan nu in het hele land. Voor gastlenen gelden de uitleenvoorwaarden en het maximumaantal te lenen materialen van de gastbibliotheek. Dit aantal komt boven op het aantal te lenen materialen uit de eigen bibliotheek. Boeken en andere materialen moeten worden teuggebracht in de bibliotheek waar ze zijn geleend.
Gastlenen is snel en makkelijk aan te vragen. De klant bezoekt de gastbibliotheek met zijn bibliotheekpas en een geldig identiteitsbewijs en krijgt een bibliotheekpas van de gastbibliotheek waarmee hij meteen materialen kan lenen. Bij volgende bezoeken is alleen de pas van de gastbibliotheek nodig.

Veel bibliotheekleden willen materialen kunnen lenen in een andere plaats dan de eigen woonplaats. Dit kan prettig zijn omdat er een andere bibliotheek op de route naar werk of school ligt. Of omdat in een grote bibliotheek meer materialen beschikbaar zijn of deze op andere tijden geopend is.