Geen steun voor windmolens in Pijnacker-Nootdorp

Er is in Pijnacker-Nootdorp geen ruimte voor windturbines van 60 meter hoog en een capaciteit van 1 MW. De gemeenteraad houdt vast aan het besluit dat hierover in 2014 is genomen. Een amendement van Partij van de Arbeid, GroenLinks en Partij voor de Dieren, waarin werd gepleit voor een onderzoek naar geschikte locaties voor zulke windmolens, kreeg donderdagavond geen meerderheid in de extra raadsvergadering over dit onderwerp. Pijnacker-Nootdorp moet vóór 12 januari zijn zienswijze kenbaar maken aan de provincie op de startnotitie over windenergie in Zuid-Holland. Het provinciebestuur had een plek langs de A12, nabij de Balij, genoemd als mogelijke plek voor een of meer grote windmolens. Het college van B & W had een concept van deze zienswijze aan de raad voorgelegd. Daarin werd niet alleen de Balij-locatie afgewezen, maar werd ook geen ruimte geboden voor alternatieve locaties op het grondgebied van de gemeente.
PvdA, GroenLinks en PvdD wilden met hun amendement juist wél ruimte scheppen voor onderzoek naar andere plekken in de gemeente. In het voorstel werd het bedrijventerrein Heron in Nootdorp als alternatief genoemd. Amarins Komduur (PvdA): “Als je alleen maar nee zegt, dan heb je als gemeente geen enkele invloed meer op de locaties voor windmolens.”

Stokpaardjes

De indieners van het amendement kregen echter geen enkele steun van andere fracties. Gemeentebelangen en LPN verweten hen zelfs dat ze op oneigenlijke wijze wilden terugkomen op het in 2014 genomen raadsbesluit. Ina Mantjes (Gemeentebelangen): “Er worden stokpaardjes bereden. Via de achterdeur willen deze partijen alsnog hun zin doordrijven, waar dat eerder niet gelukt is.”

Die opmerking schoot bij de PvdA en GroenLinks volledig in het verkeerde keelgat. De PvdA-fractie liet de vergadering zelfs even schorsen voor onderling beraad. “We zijn eigenlijk best boos”, aldus Jan Nederveen (GroenLinks). “Er is geen sprake van achterdeurpolitiek: we wilden het juist in de raad in alle openbaarheid bespreken.”

Voet bij stuk

Maar de andere raadsfracties hielden voet bij stuk. Het besluit in 2014 over géén grote windmolens in de gemeente is na een diepgaande discussie genomen, meende ook Edward de Lanoy (CDA). “Als we al een ander standpunt zouden willen innemen, dan moeten we dat doen via een nieuwe structuurvisie of een wijziging van het bestemmingsplan. Dan kan er uitgebreid over worden gediscussieerd en dan is er ook inspraak mogelijk. Met dit amendement kan dat niet.”

De indieners van het amendement reageerden na afloop van de vergadering teleurgesteld. “Ik had echt meer steun verwacht”, vond Komduur. Maar het onderwerp komt terug, beloofde ze. Later dit jaar zal in de raad uitgebreid gesproken worden over ‘Energie-Neutraal’, en dan komt windenergie zeker weer aan de orde.

Paul Houkes