Tweede weg Nootdorp-Pijnacker: misschien, maar nu niet

Een tweede wegverbinding tussen Nootdorp en Pijnacker hoeft voor de toekomst niet te worden uitgesloten, maar nu worden daar geen plannen voor gemaakt. Op dit moment is het belangrijker om de bestaande basisinfrastructuur in stand te houden en beter te benutten. Dat zegt het college van B & W in de ontwerpvisie Duurzame Mobiliteit. Het college van B & W heeft afgelopen jaar veel tijd besteed aan het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden bij de manier waarop in de komende jaren de mobiliteit in de gemeente vorm moet krijgen. Dat gebeurde onder meer via een enquête en met discussie in een burgerpanel. De standpunten die daaruit naar voren kwamen, liepen soms ver uiteen, bijvoorbeeld over die tweede verbinding tussen beide kerndorpen.
De belangrijkste wegen die Pijnacker-Nootdorp nu heeft, zijn voldoende, constateert wethouder Piet Melzer (mobiliteit) in de ontwerpvisie. Met de realisatie van de Oostelijke Randweg en de Komkommerweg beschikt de gemeente over een hoofdinfrastructuur die is voldoende is voor een gemeente met 65.000 inwoners.

Vooral de fiets

De gemeente wil graag dat de fiets het favoriete vervoermiddel blijft voor de dagelijkse boodschappen en voor het bezoek aan de winkelcentra. Ook bij het naar school brengen van de kinderen zou de fiets het belangrijkste vervoermiddel moeten zijn, aldus de ontwerpvisie. Men wil dat stimuleren door goede stallingsmogelijkheden en juist beperkte parkeerruimte voor de auto, vooral bij de scholen.

Bij het woon-werkverkeer is een gegeven dat het in de ochtend- en avondspits te druk is. zo zijn er soms files op de N470 en is er soms sprake van een overbelaste Randstadrail. Dat heeft een negatief effect op de leefbaarheid en de economische bereikbaarheid. Toch willen B & W de oplossing niet zoeken in het aanleg van extra wegen. Die kunnen immers ook meer verkeer aantrekken. Op oplossing is veel meer het stimuleren van minder, anders of op andere tijden reizen. “Het gebruik van wegen tijdens spitsdrukte is een keuze”, staat in de ontwerpvisie.

Inspraak tot 4 februari

Het stuk is vrijdag op de website van de gemeente ter visie gelegd. Ook is een themapagina gemaakt. Inwoners en ondernemers kunnen er nu op reageren. Tot 4 februari is inspraak op het stuk mogelijk. Later dit jaar wordt de Visie Duurzame Mobiliteit in de gemeenteraad besproken.