Overlast en slechte bereikbaarheid Pijnacker Noord

De bewoners van Pijnacker Noord zaten de laatste tijd in de rommel en hadden nogal wat overlast van wegafsluitingen door werkzaamheden. Probleem is dat deze werkzaamheden al langer aan de gang zijn. Dat vindt de gemeente vervelend, maar het kan niet altijd anders. Recent waren de riolen aan de beurt. De bewoners waren hierover schriftelijk geïnformeerd, ook was er een informatieavond. Daarnaast werd een warmtenet aangelegd naar de 16 flats in de wijk. Een project van Ammerlaan en RondomWonen, dat voor het eind van 2015 klaar moest zijn om de toegekende subsidie te mogen ontvangen.
De werkzaamheden aan dit net kwamen op een ongelukkig moment, vlak na de afronding van de herinrichting van de straten en hoven bij de flats in de Parkbuurt. De gemeente heeft wel met de uitvoerders meegedacht hoe deze extra overlast voor bewoners én schade aan het uitgevoerde herinrichtingswerk zo beperkt mogelijk kon blijven. Het warmtenet is daarom zoveel mogelijk door de groene (gras)gebieden van de Parkbuurt aangelegd.

Daarmee konden de werkzaamheden aan de bestrating in de Thorbeckelaan gewoon volgens planning uitgevoerd worden. Ook werd hierdoor de al aangelegde nieuwe bestrating van de Parkbuurt zoveel mogelijk ontzien.