Parkbuurt vrijwel klaar

De herinrichting van de Parkbuurt in Pijnacker is vrijwel klaar. Het gebied is in de afgelopen maanden opgehoogd, en op verschillende plekken zijn rioleringen, kabels en leidingen vervangen. Het openbare gebied, dus wegen en straten, plantsoenen en oevers, is opnieuw ingericht. In de komende weken worden nog enkele laatste werkzaamheden uitgevoerd, zoals de aanleg van voetgangersbruggen. Het parkje bij het gemaal wordt nog opnieuw ingericht zodra de werkzaamheden in de Heesterbuurt zijn afgerond.
Binnenkort wordt de Parkbuurt door de aannemer weer overgedragen aan de gemeente. Het komende half jaar blijft de aannemer nog wel verantwoordelijk voor eventuele gebreken.