Hoe moet centrum van Pijnacker er uit gaan zien?

Het gemeentebestuur is hard aan het werk met nieuwe plannen voor het centrum van Pijnacker. Voor het winkelhart, maar ook voor de omliggende woonwijk moet een nieuw bestemmingsplan komen. De inwoners en ondernemers worden bij het maken van dit plan uitgebreid betrokken. Het gebied waar het over gaat wordt globaal begrensd door de RandstadRail, het oude dorp, de Europalaan/Nootdorpseweg en Pijnacker Noord. Het gaat dus niet alleen over het winkelcentrum, maar ook over het woongebied daar omheen.

De eerste stap is het maken van een zogenaamde visieverkenning. In het kader daarvan worden bewoners en ondernemers uitgenodigd om mee te denken over nieuwe ideeën en initiatieven, over het bestrijden van de leegstand en bijvoorbeeld ook een nieuwe invulling van de oude linten. Die zullen op termijn steeds meer van hun commerciële functie verliezen, verwacht het college van B & W. Deze bebouwing kan daardoor een andere bestemming krijgen, zoals nieuwe woonvormen voor andere doelgroepen.

De gemeente houdt op 25 januari een informatiebijeenkomst over de plannen voor Pijnacker-centrum. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in het bestuurscentrum aan de Emmastraat in Pijnacker.

Meer informatie over de visie voor het centrum is hier te vinden.