Wmo-Raad zoekt nieuw lid

De Wmo-raad Pijnacker-Nootdorp, die het college van B & W adviseert over het zogenaamde sociaal domein, zoekt een nieuw raadslid. Dat moet iemand zijn die goed op de hoogte is met de taken van de gemeente rond de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Er wordt vooral gezocht naar iemand met ervaring als cliënt of familielid op het terrein van de jeugdhulp of de geestelijke gezondheidszorg. De Wmo-raad werkt samen met de Adviesraad Werk & Inkomen. Op de agenda van dit jaar staat onder andere het ontwikkelen van structurele contacten met inwoners die een beroep doen op de gemeente voor materiële of immateriële zorg of hulp.
Leden van de Wmo-raad ontvangen een kleine vergoeding voor hun werk. Kandidaten kunnen zich melden per email via wmoraadpijnackernootdorp@kpnmail.nl.

Meer over de raad is te vinden op de website.