Dagbesteding onmisbaar

Uit het onderzoek Monitor Dagbesteding 2014 van Zorgbelang Zuid-Holland onder ruim 2200 gebruikers blijkt dagbesteding voor de meeste mensen onmisbaar; De overgrote meerderheid vindt dat dagbesteding helpt om terugval of achteruitgang te voorkomen. Bij een aantal mensen blijkt dat de dagbesteding het afgelopen jaar al is veranderd. Zorgbelang Zuid-Holland vindt dat iedere kwetsbare burger in Zuid-Holland die een indicatie heeft voor dagbesteding (blijvend) in staat moet worden gesteld een passende dagbesteding te volgen.