Financien Lansingerland komen op orde

Het door Lansingerland ingezette financieel beleid begint haar vruchten af te werpen. Naast de sluitende meerjarenbegroting 2014-2018, bevestigt ook de jaarrekening 2014 de trend van financieel herstel. De gemeente Lansingerland voegt dit jaar namelijk € 5,6 miljoen toe aan haar algemene reserve. Belangrijkste speerpunt van het college is het structureel op orde brengen van de financiën van de gemeente.