500 woningen in centrumlijn noord en zuid

De voorbereidingen voor de ontwikkeling van de locaties Centrumlijn Noord en Zuid in Pijnacker zijn gestart. Hierbij wordt uitgegaan van ca. 500 woningen in Centrumlijn Noord en Zuid. Voor beide locaties is nog niet precies bekend hoeveel en wat voor woningen er komen en op welke plek, dit maakt onderdeel uit van de verdere planontwikkeling. In 2023/2024 zal worden begonnen met de bouw.

Centrumlijn Noord
Wonen in Centrumlijn Noord wordt wonen in een groene buurt, die de ligging aan het metrostation goed benut. Het huidige parkeerterrein wordt veranderd in een levendige en duurzame woonomgeving, rond een centraal plein als toegang naar het metrostation. De bedoeling is dat de start van de bouw in 2023 begint. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de P&R parkeerplaatsen. De huidige multicourt wordt vervangen door een speelveld voor de jeugd. De wijk krijgt ongeveer 300 woningen, waarvan 40% sociaal, 40% bereikbaar (zowel koop als huur) en 20% vrije sector.

Centrumlijn Zuid
Ook wonen in Centrumlijn Zuid wordt wonen in het groen. Van dorpse rijwoningen tot statige woningen langs het spoor. Hier komen ongeveer 200 woningen, waarvan 40% sociaal, 30% bereikbaar (zowel koop als huur) en 30% vrije sector. Begin 2023 wordt de grond bouwrijp gemaakt om in 2024 te kunnen starten met de woningbouw. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht, met als uitgangspunt het parkeren zoveel mogelijk (half)verdiept.

Info voor geïnteresseerden 
Als je vragen hebt, kun je op donderdag, van 13.00 -17.00 uur terecht in het Infocentrum Keijzershof, Raaigras 2 in Pijnacker. Op de website van de gemeente wordt je regelmatig geïnformeerd over de voortgang. Ook kun je jezelf aanmelden voor de wekelijkse gemeentelijke nieuwsbrief. Je kunt vragen ook mailen naar de gemeente.